Kort om Kursen

Efter många års arbete inom ämnet "Bildande, byggande och förvaltning av bostadsrättsföreningar", har vi förvärvat goda kunskaper i ämnet. Vi vill dela med oss av dessa kunskaper genom utbildning i ämnet bostadsrättkunskap, vilken vi kallar RÄTT BOSTADSRÄTT.

Medlemmar i en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening utgör grunden i den juridiska personen. Som medlem är det därför viktigt att ha kunskap om de rättigheter och skyldigheter som gäller samt om föreningens ändamål.

Vi har valt ett enkelt och lättfattligt koncept för vår utbildning som bygger på grafiska bilder vilka åskådliggör aktiviteter och åtgärder i olika situationer. Dokumentationen är uppdelad i femton delar som tillsammans ger en god överblick över ämnets omfattning.
Den som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare har ett stort urval av litteratur
att tillgå.

Utbildningen vänder sig till styrelsefunktionärer och andra intresserade medlemmar. Den genomförs i lokal hos föreningen och dokumentationen skräddarsys för varje förening. Därmed utgör den egna föreningen praktikfallet i utbildningen. Medlemmarna känner sig "hemma" och föreningen får en ordentlig genomgång. Utbildningspärmen blir på det sättet också aktuell och kommer till fortsatt användning som en personlig "uppslagsbok" för varje deltagare.

 

  

 
Copyright© Bildresurs 2008