Specialité: FASTIGHETSRÄTT

BOSTADSRÄTT: NYBILDNING, OMBILDNING & OMREGISTRERING

UTBILDNING I BOSTADSRÄTTSKUNSKAP

HYRESRÄTT: HYRESTVISTER
PLAN- OCH BYGGLAGSÄRENDEN
SAMFÄLLIGHETER OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

UTREDNINGAR

---oOo---

UPPSALA INGENJÖRSBYRÅ
KUNGSGATAN 15, 749 49 ENKÖPING
CIRKUSGRÄND 9, 191 48 Sollentuna
Telefon: 0171-275 05, Mobil. 0708-437 856,
E-post: bengt.avermalm@uib.nu
Hemsida: www.uib.nu

 

 


 
Copyright© Bildresurs 2008