Att välja bostadsrätt och att välja bostadsrättsombildare!
 

En bostadsrättsförening skall byggas som ett hus! En stabil konstruktion med bred och stadig grund för tryggt boende och goda grannrelationer. Uppsala Ingenjörsbyrå kan hjälpa Er att lägga grunden för en väl fungerande förening.

Kunskap skall förmedlas av den som själv är kompetent och som har förmåga att lära ut. Uppsala Ingenjörsbyrå har lång erfarenhet som konsult vid nybildning och ombildning med en gedigen kompetens inom området som juridik, ekonomi och teknik.

Vi upprättar en strukturplan för varje förening för att kvalitetssäkra våra uppdrag. Vi ser det som utomordentligt viktigt att vara stöd för alla boende i fastigheten och att respektera vars och ens val. Vi stödjer styrelsen i deras arbete, men vår telefon är öppen för alla boende att ringa till oss.

Vi genomför en omfattande konditionsbesiktning av fastigheten för att kunna göra en korrekt bedömning av erbjudet pris och gör också en uppskattning av aktuella markandsvärden på de enskilda lägenheterna. Därefter upprättar vi ekonomisk plan.

Vi tar in anbud på finansiering, ekonomisk förvaltning och tekniskt stöd mm -allt för att kunna ge föreningen en helhetssyn på vad det innebär att sköta fastigheten.

I vårt åtagande ingår också att utbilda styrelsen och intresserade medlemmar i vår kurs "Rätt BostadsRätt". Under två kvällar lär vi Er vad som gäller i just Er förening. Kursen är skräddarsydd för varje förening och utgör en god start i det fortsatta arbetet i styrelsen.

Vårt företags etablerades år 1983. 
Vi har F-Skattsedel och konsultansvarsförsäkring.

Kontakta oss för ytterligare information och om tid för besök hos styrelsen varefter vi lämnar offert på ett väl definierat konsultuppdrag. Vi hjälper Er att lägga grunden för framtiden - att bo i bostadsrätt med rätt att själv påverka sitt boende.


 
Copyright© Bildresurs 2008